Knut Olsson Fastigheter
Knut Olsson Fastigheter
Knut Olsson Fastigheter
Knut Olsson Fastigheter
Knut Olsson Fastigheter
Knut Olsson Fastigheter

Klicka på bilden för bläddra

Knut Olsson Fastigheter är ett familjeföretag i flera generationer. Företaget bygger, förvaltar och hyr ut kommersiella lokaler.

Våren 2013 påbörjades arbetet med en ny grafisk profil. Önskemålet var att gå från spretigt till tydligt, enhetligt och professionellt. En visuell varumärkesstruktur togs fram och Knut Olsson Fastigheter och Sollentuna Kontorshotell fick nya logotyper. Symbolen i logotypen är ett monogram som hämtats från en äldre logotyp och ritats om. Den varmröda färgen behölls och fick en mer framträdande roll. Förutom färger, typsnitt och logotyper innehåller profilen en uppsättning symboler för bolagens tjänster och verksamheter.

Under hösten 2013 sjösattes den nya profilen med nya fasadskyltar, bildekor, trycksaker, kontorsmaterial och presentartiklar.

Knut Olsson Fastigheter

  • Kategorier →
  • Grafisk profil
  • Logotyp
  • Profilmaterial
 
 
Back to top